Solberget scene har tilbud til  næringslivet der "skreddarsaum"  er et varemerke
- det å skape  produkter/konserter, forestillinger,  innslag etter kundens egne ønsker  og behov. Sette sammen ulike  elementer innen kunst - forme  dette ut på kundens egne  arenaer, konferanserom eller som  innslag på hoteller, offentlige rom  der kunden presenterer sine varer.  KULTUR OG NÆRING - et emne i  tida - en sammensetning der  næringslivet og kunsten jobber  side om side og kunsten er med å  synligjøre kundens produkter i en  skapende og estetisk setting.  Soberget scenes gamle kunstrom  kan leies til ditt møte med innslag  av musikk /kunst/poesi - catering.